Autocult atc06007-Gordon diamond white-usa - 1949 1 43